A ImaginaImatge comptem amb un
equip multidisciplinar que ens permet oferir
solucions integrals a les necessitats dels nostres clients.

Arnau Moran
Infografia 3D

20 anys d'experiencia en el sector de la Construcció.

20 anys d'experiencia en Visualització 3D.

Professor de Grau Arquitectura a La Salle Universitat Ramon Llull.

Enginyer Tècnico de Telecomunicacions.