A ImaginaImatge comptem amb un
equip multidisciplinar que ens permet oferir
solucions integrals a les necessitats dels nostres clients.

Joaquim Rubio
Direcció General i Creativa
Arnau Moran
Infografia 3D
Albert Moreu
Arquitectura i Disseny
Albert Brugarolas
Delineació i Visualització 3D